SUBVENCIONS REBUDES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2022, la Diputació ha concedit a l’Ajuntament d’Albons les següents subvencions:

Per despeses culturals: 6.975,45 euros

Per despeses de Secretaria Intervenció: 10.000 euros

Per actuacions en camins i neteja de vorals i marges: 1.100 euros