Subvencions de la Diputació de Girona

Dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2023, la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Albons les següents subvencions:

1.- Per a despeses culturals: 6.975,45 euros

2.- Per despeses de Secretaria Intervenció: 10.000 euros

3.- Per actuacions en camins i neteja de vorals i marges: 1.100 euros