Subvenció per al control de plagues urbanes

La Diputació de Girona-Dipsalut ha concedit a l’Ajuntament d’Albons una subvenció per import de 1.695,54€ destinada a actuacions de lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per als anys 2022-2023. L’Ajuntament ha dut a terme les actuacions pertinents en aquest camp.