RENOVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

L’Ajuntament d’Albons ha renovat part dels seus equips informàtics, en part finançats per la Diputació de Girona dins el Programa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural – Noves Tecnologies, de l’any 2021. El cost total ha estat de 2.038,18 euros, i la subvenció de la Diputació és de 871,08 euros”.