Composició de l’Ajuntament

Alcalde

Josep Ramon Llavero Rodríguez


Regidors

Joan Hostench Doñabeitia

Joaquim Siles Borràs


Nomenament de tinents d’Alcalde

L’Alcalde va nomenar al Sr. Joan Hostench Doñabeitia com a Primer Tinent d’Alcalde i al Sr. Raül Requena Llavero com a Segon Tinent d’Alcalde, els quals el substituiran en les seves funcions en casos d’absència, incapacitat temporal o malaltia. Els dos regidors van acceptar el nomenament.


Creació de comissions informatives i regidories.

 • Comissió Especial de Comptes:
  • Francesc Arbusí Pagès
  • Xavier Mullera Font
 • Àrea de Medi Ambient:
  • Joan Hostench Doñabeitia
  • Xavier Mullera Font
  • Raül Requena Llavero
 • Àrea de Cultura i Patrimoni:
  • Laia Coll Molina
  • Joaquim Siles Borràs
 • Educació i Joventut:
  • Joaquim Siles Borràs
  • Laia Coll Molina
 • Àrea de Festes:
  • Raül Requena Llavero
  • José Ramon Llavero Rodriguez
  • Xavier Mullera Font
 • Àrea d’Urbanisme, serveis i infraestructures urbanes:
  • Josep Ramón Llavero Rodriguez
  • Joan Hostench Doñabeitia
  • Francesc Arbusí
 • Infraestructures rurals:
  • Francesc Arbusí Pagès
  • Raül Requena Llavero
 • Sanitat i Serveis Socials:
  • Joaquim Siles Borràs
  • Joan Hostench Doñabeitia
 • Esports:
  • Raül Requena Llavero
  • Josep Ramon Llavero Rodriguez

Delegacions de l’Alcaldia

Per a la representació de l’Ajuntament en els ens i entitats en les que participa, l’Alcalde designa els següents regidors:

 • Al Consell escolar del CEIP La Branca d’Albons i ZER Montgrí: Joaquim Siles Borràs, el qual serà substituït per l’Alcalde, Sr. Josep Ramon Llavero Rodríguez, en cas d’absència del primer, sense necessitat d’haver d’efectuar delegació expressa en cada cas concret.
 • A l’ADF Puig Segalar: Xavier Mullera i Font.