Composició de l’Ajuntament

Alcalde

Josep Ramon Llavero Rodríguez


Regidor/a

Sr. Joaquim Guardia Abulí

Sr. Joan Homs Gironès

Sra. Montserrat Loza Galvez

Sr. Antoni Coloma Herrera

Sr. Guillem Borrell Palé

Sra. Pilar Formentí Abat


Tinents d’Alcalde

1r Tinent d’Alcalde: Sr. Joaquim Guàrdia Abulí

2n Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Homs Gironès


Comissions informatives i regidories

Comissió Especial de Comptes: Sr. Joan Homs Gironès i al Sr. Guillem Borrell Palé

Medi Ambient: Joan Homs Gironès, Josep Ramon Llavero Rodríguez i Guillem Borrell Palé

Cultura i Patrimoni: Antoni Coloma Herrera i Joaquim Guardia Abulí

Educació i Joventut: Montserrat Loza Galvez i Pilar Formentí Abad

Festes: Josep Ramon Llavero Rodríguez, Pilar Formentí Abad i Guillem Borrell Palé

Urbanisme: Joan Homs Gironès, Antoni Coloma Herrera i Josep Ramon Llavero Rodríguez

Infraestructures rurals: Guillem Borrell Palé i Joaquim Guardia Abulí

Sanitat i Serveis Socials: Montserrat Loza Galvez, Joaquim Guardia Abulí i Antoni Coloma Herrera

Esports: Pilar Formentí Abad, Joaquim Guardia Abulí i Josep Ramon Llavero Rodríguez

Recursos Humans: Pilar Formentí Abad, Montserrat Loza Galvez i Josep Ramon Llavero Rodríguez

Hisenda i Tresoreria: Sr. Joan Homs Gironès


Representants en altres òrgans col·legiats

 1.- Fundació Pujolboira: Sr. Antoni Coloma Herrera i Sr. Joaquim Guardia Abulí, com a patrons de la Fundació en representació de l’Ajuntament.

2.- Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter: Sr. Guillem Borrell Palé.

3.- Agrupació de defensa forestal Puig Segalar: Sr. Guillem Borrell Palé i Sr. Joaquim Guardia Abulí.