Organismes oficials

Organisme Contacte
GENERALITAT DE CATALUNYA 012 | www.gencat.cat
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ 972 642 310 | www.baixemporda.cat
DIPUTACIÓ DE GIRONA 972 185 000 | www.ddgi.cat
AEAT-Agència Estatal d’Administració Tributària(delegació Girona) 972 588 100 | www.aeat.es
SEGURETAT SOCIAL (La Bisbal d’Empordà) 972 700 168 | www.seg-social.es
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona) 972 202 950 |  www.dgt.es
JUTJATS (La Bisbal d’Empordà) 972 946 240 | www.gencat.cat/justicia
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona) 972 225 050 | www.catastro.minhac.es
CORREUS 900 506 070 |  www.correos.es